Thông tin chung

Thông tin chung

Mặt bằng căn hộ điển hình

Mặt bằng căn hộ điển hình

Mặt bằng tổng thể

Mặt bằng tổng thể

Hình tổng thể

Hình tổng thể

Phối cảnh Bếp

Phối cảnh Bếp

Phối cảnh Phòng khách

Phối cảnh Phòng khách

Phối cảnh Phòng ngủ 1

Phối cảnh Phòng ngủ 1

Phối cảnh Phòng ngủ 2

Phối cảnh Phòng ngủ 2