Thuduc House là công ty Việt Nam đầu tiên xin giấy phép kinh doanh bất động sản tại Hoa Kỳ.

Năm 2009, Thuduc House thành lập công ty liên doanh với tên gọi Thuduc House Property Ventures LLC, trụ sở chính tại 985 Kendall Drive, Suite 342, San Bernardino, CA 92407, Hoa Kỳ (thuộc miền Nam bang California).

Hoạt động kinh doanh chính của công ty là phát triển và kinh doanh các khu nhà ở cao cấp để bán và cho thuê.