Sơ đồ tổ chức
Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Huy Hoàng

Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Quá trình công tác: 
1997-2008: Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Tĩnh.
2008-2012: Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta.
2013-2015: Phó giám đốc đầu tư - Công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Intimex.
2016-2018: Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần XNK chế biến nông sản Nam Định (NDF).
2019-2021: Phó giám đốc - Công cổ phần địa ốc Khang Việt – Khang An

03/2022-nay: Công ty cổ phần Ngoại thương và phát triển đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

 

Thành viên HĐQT

Ông Đàm Mạnh Cường

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1984
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ (Australian Institute of Business)


Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải.
- Thành viên HĐQT Công ty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành.
- Thành viên HĐQT Công ty CP Tổng công ty Dâu Tơ Tằm Việt Nam.
- Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bách Phú Thịnh.
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP TMDV Năng lượng Hoàng Gia.

Thành viên HĐQT

Ông Dương Ngọc Hải

Thành viên Hội đồng quản trị
Năm sinh: 1983
Trình độ chuyên môn: Cử nhân (Trường Đại học bang San Diego).

Quá trình công tác:
2005 đến 2009: Học Đại học tại bang San Diego.
2005 đến 2016: Đầu tư kinh doanh các lĩnh vực: Tài chính - Bất động sản - Nhà hàng - Dich vụ.
2016 đến 2020: Thành viên HĐQT Công ty CP Căn nhà Mơ ước.
                          Thành viên HĐQT Công ty CP Khoáng sản Bình Dương.
2020 đến nay: Đầu tư kinh doanh các lĩnh vực: Tài chính – Bât động sản.

Chủ tịch ủy ban kiểm toán

Ông Dương Ngọc Hải

Chủ tịch ủy ban kiểm toán
Năm sinh: 1983
Trình độ chuyên môn: Cử nhân (Trường Đại học bang San Diego).

Quá trình công tác:
2005 đến 2009: Học Đại học tại bang San Diego.
2005 đến 2016: Đầu tư kinh doanh các lĩnh vực: Tài chính - Bất động sản - Nhà hàng - Dich vụ.
2016 đến 2020: Thành viên HĐQT Công ty CP Căn nhà Mơ ước.
                          Thành viên HĐQT Công ty CP Khoáng sản Bình Dương.
2020 đến nay: Đầu tư kinh doanh các lĩnh vực: Tài chính – Bât động sản.

Thành viên ủy ban kiểm toán

Ông Nguyễn Huy Hoàng

Thành viên ủy ban kiểm toán
Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Quá trình công tác: 
1997-2008: Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Tĩnh.
2008-2012: Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta.
2013-2015: Phó giám đốc đầu tư - Công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Intimex.
2016-2018: Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần XNK chế biến nông sản Nam Định (NDF).
2019-2021: Phó giám đốc - Công cổ phần địa ốc Khang Việt – Khang An

03/2022-nay: Công ty cổ phần Ngoại thương và phát triển đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Giám đốc

Ông Đàm Mạnh Cường

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1984
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ (Australian Institute of Business)


Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải.
- Thành viên HĐQT Công ty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành.
- Thành viên HĐQT Công ty CP Tổng công ty Dâu Tơ Tằm Việt Nam.
- Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bách Phú Thịnh.
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP TMDV Năng lượng Hoàng Gia.