Sơ đồ tổ chức
Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Quang Nghĩa

Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1978
 

 

Thành viên HĐQT

Võ Thị Tường Vy

Thành viên HĐQT - Thành Viên Ủy Ban Kiểm Toán
Năm sinh: 1996
 

Thành viên HĐQT

Ông Dương Ngọc Hải

Thành viên Hội đồng quản trị
Năm sinh: 1983
Trình độ chuyên môn: Cử nhân (Trường Đại học bang San Diego).

Quá trình công tác:
2005 đến 2009: Học Đại học tại bang San Diego.
2005 đến 2016: Đầu tư kinh doanh các lĩnh vực: Tài chính - Bất động sản - Nhà hàng - Dich vụ.
2016 đến 2020: Thành viên HĐQT Công ty CP Căn nhà Mơ ước.
                          Thành viên HĐQT Công ty CP Khoáng sản Bình Dương.
2020 đến nay: Đầu tư kinh doanh các lĩnh vực: Tài chính – Bât động sản.

Chủ tịch ủy ban kiểm toán

Ông Dương Ngọc Hải

Chủ tịch ủy ban kiểm toán
Năm sinh: 1983
Trình độ chuyên môn: Cử nhân (Trường Đại học bang San Diego).

Quá trình công tác:
2005 đến 2009: Học Đại học tại bang San Diego.
2005 đến 2016: Đầu tư kinh doanh các lĩnh vực: Tài chính - Bất động sản - Nhà hàng - Dich vụ.
2016 đến 2020: Thành viên HĐQT Công ty CP Căn nhà Mơ ước.
                          Thành viên HĐQT Công ty CP Khoáng sản Bình Dương.
2020 đến nay: Đầu tư kinh doanh các lĩnh vực: Tài chính – Bât động sản.

Thành viên ủy ban kiểm toán

Võ Thị Tường Vy

Thành viên ủy ban kiểm toán
Năm sinh: 1996
 

Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Hải Long

Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1990
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính 

Phó Tổng giám đốc

Bà Văn Thị Huệ

Phó Tổng giám đốc
Năm sinh:1991